Spe(e)lregels


                 - De eerste les is een geheel vrijblijvende proefles.
                 - Besluit men dan om les te gaan nemen, dan betaalt men een blok van 12 lessen vooruit.
                 - Middenin een lesblok stoppen mag altijd, maar dat is voor eigen rekening.
                 - In bijzondere gevallen - b.v. bij een langdurige ziekte - wordt er in overleg een andere regeling getroffen.
                 - In geval van ziekte of bijzondere verhindering van de leraar wordt de les altijd in goed overleg ingehaald.
                 - Zou de leraar door een overmachtssituatie geen les meer kunnen geven, dan vindt er geen lesgeldrestitutie plaats.
                 - In de (basis)schoolvakanties is er - op enkele inhaallessen na - geen gitaarles.
                 - Heeft men echter het plan om na de 12 lessen te stoppen, dan geldt er een opzegtermijn van 1 maand (4 lessen)zodat er